„Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie” (PBS1/A9/13/2012)

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet: 
4 991 480,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
XI 2012
Czas trwania: 
XI 2012-X 2015

Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR

Cele projektu: opracowanie i charakterystyka nowych, wielofunkcjonalnych nanomateriałów pierwszej i wyższych generacji o potencjalnych zastosowaniach w biomedycynie, w tym w terapii, diagnozie, celowanym dostarczaniu leków, w biologii molekularnej, w inżynierii tkankowej, medycynie regeneracyjnej
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.