MINIATURA 3 "Heterostruktury typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjalne nowe biomarkery i środki kontrastujące"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr Nataliya Babayevska
Budżet: 
34 650,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
12.2019
Czas trwania: 
12 miesięcy
Numer umowy: 
2019/03/X/ST5/01281

Materiały wielofunkcyjne, w których łączy się dwie lub więcej właściwości cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem w dziedzinach takich jak optyka, fotonika, elektronika, czy biomedycyna. Interesujące z punktu widzenia zastosowania w biomedycynie są materiały, które łączyłyby zarówno właściwości magnetyczne jak i fluorescencyjne, oraz byłyby przy tym biokompatybilne. Jednym z dobrze znanych materiałów, który spełnia wymagania biokompatybilności, oraz charakteryzuje się również unikatowymi właściwościami luminescencyjnymi jest tlenek cynku (ZnO). Związki zawierające jony Gd3+ są dobrze znanymi środkami kontrastującymi w MRI. Kolejnym istotnym czynnikiem, który determinować może zastosowanie nanomateriału w biomedycynie jest rozwinięta powierzchnia właściwa. W tym celu wykorzystać można materiały typu MOF.
Głównym celem projektu jest synteza oraz kompleksowa charakterystyka nowych wielofunkcyjnych materiałów typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjonalnej platformy o odpowiednich właściwościach fluorescencyjnych i kontrastujących w rezonansie magnetycznym.
Połączenie doskonałych właściwości luminescencyjnych rdzenia (ZnO), właściwości magnetycznych domieszki (Gd), wysokiej porowatości powłoki, a także wykorzystanie prostej syntezy pozwoli na uzyskanie materiału wielofunkcyjnego i wykorzystanie go w przyszłości, jako nowy potencjalny biomarker, nośnik leku i środek kontrastujący w obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.