MINIATURA 1 "Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr Jacek Jenczyk
Budżet: 
18 810,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
08.2017
Czas trwania: 
12 miesięcy
Numer umowy: 
2017/01/X/ST3/00149

Rys.1 obrazy AFM: a) zrekonstruowanej powierzchni szafiru, b) wytworzonego na płaskim podłożu nanodrutu składającego się z nanocząstek, c) schematycznie przedstawiono pożądaną orientację nanodrutów.

Działanie zakłada osadzenie nanocząstek złota na zrekonstruowanych podłożach szafirowych. Poddane odpowiedniej obróbce cieplnej kryształy szafiru, przycięte wzdłuż płaszczyzny sieciowej, podlegają rekonstrukcji powierzchni formując w pełni anizotropową topografię o architekturze piłokształtnej2 (Rys.1a). Powstały w ten sposób motyw strukturalny stanowi doskonałą matrycę narzucającą jeden wyróżniony kierunek w przestrzeni. Odpowiednio funkcjonalizowane powierzchniowo polimerem nanocząstki nanoszone będą na substrat z roztworu koloidalnego metodą convective deposition (metoda ruchomego podłoża względem statycznej kropli koloidu). Celem działania jest wytworzenie liniowych struktur (nanodrutów) składających się z nanocząstek, zorientowanych wzdłuż rowków ustrukturyzowanego podłoża krystalicznego tak jak przedstawiono to schematycznie na rysunku 1c.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.