MINIATURA 1 "Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metali"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr inż. Marta Woźniak Budych
Budżet: 
48 510,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
08.2017
Czas trwania: 
12 miesięcy

Przedmiotem projektu są badania wstępne traktujące o wpływie dodatku metalicznych nanocząstek miedzi oraz tlenku miedzi (Cu2O i CuO) o różnych rozmiarach (5-100 nm) i kształtach, na antybakteryjne właściwości nowych, nieopisanych dotąd nanokompozytowych membran wytworzonych na bazie octanu celulozy.

Modyfikowanie celulozy oraz jej pochodnych za pomocą metalicznych nanocząstek pozwoli na otrzymanie nanokompozytowej membrany o nowych funkcjonalnych właściwościach, jak również poprawę termicznych, mechanicznych i chemicznych właściwości matrycy polimerowej. Zdolności biobójcze i biostatyczne miedzi są powszechnie znane, jednak potencjał tego metalu nie jest dotychczas dostatecznie wykorzystywany. Literatura przedmiotu jednoznacznie wskazuje, że zarówno nanocząstki miedzi, jak i tlenku miedzi powodują zahamowanie wzrostu drobnoustrojów, lecz mechanizmy ich działania nie zostały jak dotąd wystarczająco poznane i opisane. Wyzwaniem jest wytworzenie nanokompozytowej membrany o właściwościach antybakteryjnych, poprzez modyfikację jej struktury za pomocą nanocząstek miedzi i tlenku miedzi (Cu2O, CuO) o różnych rozmiarach i kształtach. Integralną częścią badań będą testy antybakteryjne i badania AFM, które umożliwią określenie mechanizmu bakteriobójczego i bakteriostatycznego działania nanocząstek unieruchomionych w matrycy polimerowej.

 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.