LIDER "Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: 
dr inż. Radosław Mrówczyński
Budżet projektu: 1 197 325,00 PLN

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.