FIRST TEAM "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties"

Instytucja nadzorująca: 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: 
Dr Mikołaj Lewandowski
Budżet: 
1 991 890,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
01.07.2017
Czas trwania: 
36 miesięcy
Numer umowy: 
First TEAM/2016-2/14

Projekt dotyczy wielofunkcyjnych katalityczno-magnetycznych nanomateriałów: ultracienkich warstw tlenków (Fe(x)O(y)), siarczków (Fe(x)S(y)) i azotków (Fe(x)N(y)) żelaza. Ultracienkie warstwy stanowią nową klasę 2-wymiarowych materiałów które, z uwagi na efekty związane z ograniczoną wymiarowością, wykazują unikatowe właściwości fizyczne i chemiczne nieobserwowane dla odpowiadających tym materiałom form litych. Dodatkowo, w przypadku warstwy oddziaływanie z podłożem, na którym warstwa rośnie, może prowadzić do powstawania superstruktur i pojawiania się efektów transferu ładunku elektrycznego. Dla ultracienkich warstw tlenku żelaza FeO wytworzonego na powierzchni Pt(111), efekty te skutkowały wysoką aktywnością katalityczną w reakcji ulteniania tlenku węgla do dwutlenku węgla, a także interesującymi właściwościami magnetycznymi. W ostatnim czasie uwaga badaczy poświęcona jest 2-wymiarowym formom siarczków i azotków. Projekt ma na celu preparatykę ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na różnego typu podłożach krystalicznych, charakteryzację strukturalną, a także określenie właściwości fizycznych i chemicznych wytworzonych materiałów.
 
Projekt finansowany z Funduszy Europejskich (Inteligentny Rozwój) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.