ESMI, European Soft Matter Infrastructure

Instytucja nadzorująca: 
FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH, Niemcy
Budżet: 
9 708 723,00 Euro, w tym CNBM 50 000 Euro
Numer umowy: 
FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1
7 Program Ramowy UE
Projekt realizuje konsorcjum 17 jednostek naukowych

Głównym celem ESMI jest stworzenie interdyscyplinarnej infrastruktury badawczej na najwyższym poziomie, dostępnej dla szerokiej europejskiej grupy badaczy materiałów. Ma to kluczowe znaczenie dla UE w świetle strategii nanonauki i nanotechnologii, która określa "brak wiodących interdyscyplinarnych infrastruktur". ESMI oferuje najważniejsze techniki eksperymentalne,syntezy i łączy w sobie światową infrastrukturę z najnowocześniejszą wiedzą naukową dzięki zaawansowanemu programowi sieciowemu. Symulacje komputerowe mają coraz większe znaczenie dla zrozumienia i przewidywania złożonych materiałów. ESMI oferuje dostęp do grup symulacji i ich zaawansowanych narzędzi. Dostępność takiej infrastruktury zapewni naukowcom miękkiej materii szeroką gamę technik służących rozwiązywaniu ich celów naukowych. Prowadzi to do ogromnego skoku w zakresie możliwości badawczych i gwarantuje, że europejscy naukowcy mają bezgraniczną zdolność współpracy. ESMI w sposób silny przyczyni się do fundamentalnego zrozumienia, umożliwiającego opracowanie nowych, małych, inteligentnych, dostosowanych do badanych potrzeb materiałów.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.