Profesor Jacek Furdyna z Uniwersytetu Notre Dame, Dyrektor Centrum Inżynierii Materiałów i Nanotechnologii

05.11.2018 08:56
W dniu 30 października Centrum gościło Profesora Jacka Furdynę (Uniwersytet Notre Dame, Dyrektor Centrum Inżynierii Materiałów i Nanotechnologii).

Profesor zapoznał się z organizacją CNBM i zwiedził labolatoria naukowe. Profesor Furdyna był pod dużym wrażeniem aktywności naukowej młodego zespołu, poziomu naukowego i wyposażenia Centrum.

Zainteresowania naukowe prof. Furdyny obejmują przygotowanie nowych związków półprzewodnikowych i badanie ich właściwości fizycznych. Ostatnio działalność ta skupiła się na trzech systemach półprzewodnikowych: 1. strukturach studni kwantowych do użytku w niebieskich i niebiesko-zielonych źródłach światła, w tym laserach półprzewodnikowych; 2. półprzewodnikach magnetycznych (które łączą "tradycyjne" zjawiska półprzewodnikowe z nowymi właściwościami magnetycznymi, w tym ferromagnetyzmem); 3.  nanostrukturach półprzewodnikowych, takich jak samoorganizujące się kropki kwantowe, druty kwantowe i ich układy. Wszystkie powyższe struktury są wytwarzane w Notre Dame metodą epitaksji z wiązek molekularnych i badane za pomocą technik elektrycznych, magnetycznych i magnetooptycznych. Badania te dają podstawowe zrozumienie struktur elektronowych i magnetycznych nowych materiałów półprzewodnikowych, a także dostarczają wiedzy niezbędnej do budowy urządzeń optycznych opartych na tych materiałach.
 
Prof. Furdna jest autorem kilkuset publikacji, które cytowane były ponad 25 tysięcy razy, współpracuje od pięciu lat w ramach projektu NCN HARMONIA z prof. Henrykiem Puszkarskim i prof. Piotrem Tomczakiem z Wydziału Fizyki UAM. Obecna jego wizyta stwarza nadzieje na poszerzenie tej współpracy także o problemy, które są rozwiązywane w Centrum NanoBioMedycznym.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.