Pracownia RTG, Pracownia UV-VIS-NIR, Pracownia DSC

Prowadzący: 


I. Pracownia RTG

 • Czas: 10 hwstęp teoretyczny (historia, zagrożenia, zastosowanie) (1h)
 • zapoznanie z dostępną aparaturą badawczą (4h)
  • SAXS (small-angle X-ray scattering)
  • WAXS (wide-angle X-ray scattering)
  • tomografia komputerowa (CT)
  • pomiary temperaturowe
 • samodzielne przygotowanie próbek i ich pomiar (5h)
  • substancje amorficzne
  • substancje krystaliczne
  • omówienie różnic otrzymanych dyfraktogramów
  • analiza otrzymanych wyników
  • identyfikacja substancji przy pomocy dostępnego oprogramowania
  • obrazowanie przedmiotów z wykorzystaniem tomografii komputerowej (CT)
 

II. Pracownia UV-VIS-NIR

 • Czas: 10 h
 • wstęp teoretyczny (1h)
 • zapoznanie z dostępną aparaturą badawczą (2h)
  • przystawka 2D Detector Module
  • przystawka UV/Vis/NIR URA
 • pomiar przygotowanych próbek w zakresie (3h)
  • wpływu PH na widmo
  • określanie struktury wybranych białek na podstawie widma
  • określanie rozmiarów nanocząsteczek złota
 

III. Pracownia DSC

 • Czas: 10 h
 • wstęp teoretyczny (1h)
  • zasada działania
  • metoda kompensacji mocy (power compensated)
  • metoda pomiaru strumienia ciepła (heat flux)
 • zapoznanie z dostępną aparaturą badawczą (0.5 h)
 • omówienie procesu pomiarowego (1h)
  • kalibracja przyrządu
  • przygotowanie próbek
 • samodzielne przygotowanie próbek, ich pomiar i analiza wyników (6h)
  • badanie substancji ciekłych
  • badanie substancji stałych
  • badanie przemian fazowych pierwszego rodzaju
  • badanie przemian fazowych drugiego rodzaju
  • badanie przemian szklistych
  • określanie rodzaju i typu zaobserwowanej przemiany fazowej przykładowej substancji
  • pomiar ciepła właściwego
  • badanie sferolitów

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.