Pracownia Biologiczna

Prowadzący: 


Grupa podstawowa  

 

I Pracownia hodowli komórkowych

 • Podstawowe zasady pracy w technikach hodowli in vitro. Czas trwania: 4 godz.
 • Cytotoksyczność i biokompatybilność Ocena stopnia proliferacji komórek inkubowanych ze składnikiem biologicznie czynnym. Test barwienia Trypan Blue. Urządzenie: komora zliczająca. Czas trwania: 2 godz.
 

II Pracownia bioobrazowania

 • Metody badań komórek i tkanek. Obserwacja i ocena mikroskopowa preparatów komórkowych i tkankowych człowieka i zwierząt. Czas trwania: 4 godz.
 • Wykorzystanie technik skanowania w geometrii konfokalnej oraz konfokalnej z indukowaną emisją wymuszoną, o rozdzielczości przekraczającej granicę dyfrakcyjną do obrazowania próbek biologicznych. Urządzenie: mikroskop konfokalny Leica STED. Czas trwania: 4 godz.
 

III Pracownia analizy kwasów nukleinowych

 • Ocena ilościowa i jakościowa preparatów DNA. Urządzenie: spektrofotometr Nanodrop, aparat do elektroforezy poziomej, zestaw do fotodokumentacji. Czas trwania: 3 godz.
 • Wysoce specyficzna amplifikacja wybranych fragmentów DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. PCR – Polymerase Chain Reaction). Urządzenie: termocykler. Czas trwania: 2 godz.
 • Analiza amplikonów po elektroforezie w żelu agarozowym.  Urządzenie: aparat do elektroforezy poziomej, zastaw do fotodokumentacji. Czas: 2 godz.


Grupa zaawansowana

 

I Pracownia hodowli komórkowych

 • Ocena stopnia proliferacji komórek inkubowanych ze składnikiem biologicznie czynnym. Test Elisa, urządzenie: czytnik płytek. Czas: dwa dni (3-4 godz., 2 godz.).
 • Ocena wybranych parametrów cytotoksyczności (apoptoza) w hodowlach komórkowych inkubowanych z czynnikiem inicjującym przy pomocy kapilarnego systemu fluorescencyjnej detekcji komórek. Czas trwania: 2 godz.
 

II Pracownia bioobrazowania

 • Techniki prążkowe w ocenie preparatów chromosomowych i analizie kariotypu człowieka i zwierząt. Urządzenie: mikroskop fluorescencyjny Zeiss z oprogramowaniem służącym do analizy obrazu Metasystems. Czas: 4 godziny.
 • Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ i analiza preparatów chromosomowych człowieka i zwierząt. Urządzenie: mikroskop fluorescencyjny Zeiss z oprogramowaniem służącym do analizy obrazu Metasystems. Czas: 4 godziny.
 • Ocena procesu transgenezy na poziomie komórkowym przy użyciu zautomatyzowanego urządzenia do bioobrazowania InCell Analyzer. Czas: 3 godz.
 • Ocena ekspresji transgenu przy użyciu skanowania w geometrii konfokalnej z indukowaną emisją wymuszoną, o rozdzielczości przekraczającej granicę dyfrakcyjną. Urządzenie: mikroskop konfokalny Leica STED. Czas: 4 godziny.
 

IV Pracownia analizy kwasów nukleinowych

 • Wysoce specyficzna amplifikacja wybranych fragmentów DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (ang. PCR –Real Time -  Polymerase Chain Reaction). Urządzenie: termocykler do PCR w czasie rzeczywistym. Czas: 4 godz.
 

Czas trwania zajęć obejmuje krótkie wprowadzenie teoretyczne, pokaz doświadczenia i samodzielne wykonanie doświadczenia przez 2 studentów. Zajęcia te nie przewidują preparatyki próbek.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.