Jesteś tutaj

OFERTA STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA DOKTORANTA

26.02.2018
„Elektrochemiczne sterowanie chemicznym składem i strukturą materiałów GOF i kompozytów RGO-metal w celu zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych wodoru”. Projekt jest realizowany w ramach programu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki.

Głównym celem badań realizowanych w ramach niniejszego projektu będzie opracowanie metod otrzymywania materiałów opartych na tlenkach grafitu (GO), gwarantujących zwiększenie ich zdolności sorpcyjnych wodoru. Projekt zakłada przeprowadzenie syntez szkieletowych związków tlenku grafitu (GOF) oraz kompozytów zredukowany tlenek grafitu – metal (RGO - M) w oparciu o procesy chemicznego przetleniania elektrochemicznie otrzymanego wcześniej tlenku grafitu (EGO). Zakłada się, że otrzymane materiały na bazie chemicznie przetlenianiego EGO będą charakteryzowały się zwiększoną zdolnością do sorpcji wodoru.

Więcej informacji w pliku poniżej:

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.