OFERTA PRACY W PROJEKCIE SONATA BIS 6

23.07.2020
Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności do obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego. Obszar badań podstawowych realizowanych w projekcie będzie obejmował analizę struktury kubosomów, zjawisk w obrębie interfazy: kubosom – środowisko zewnętrzne oraz interakcji z układami biologicznymi.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należała m.in. ocena potencjału nanomateriałów w bioobrazowaniu, analizy internalizacji i lokalizacji komórkowej za pomocą metod biologicznych i fizykochemicznych. Badania będą prowadzone w interdyscyplinarnym zespole składającym się z fizyków, chemików i biologów na unikatowej aparaturze badawczej.
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
  1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub pokrewnych uzyskany najpóźniej do dnia rozpoczęcia pracy.
  2. Doświadczenie w zakresie bioobrazowania, hodowlach komórkowych, analizach cytotoksyczności, analiz fizykochemicznych.
  3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Więcej szczegółów w poniższym pliku:

 
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.