OFERTA PRACY W PROJEKCIE SONATA 14 DLA DOKTORANTA

17.07.2019
Doktorant będzie zaangażowany w syntezę nanocząstek polimerowych, ich funkcjonalizację i opłaszczanie błonami komórkowymi. Nanocząstki te będą następnie wykorzystywane przez Doktoranta w badaniach biologicznych obejmujących analizę wnikania do komórek i ocenę żywotności komórek po zastosowaniu chemio- i fototerapii.

Celem projektu jest stworzenie platformy opartej na polimerowych nanocząstkach opłaszczonych nowotworowymi błonami komórkowymi (biomimetyczne nanocząstki) o wydłużonym czasie krążenia we krwi, do lepszego, aktywnego celowania komórek nowotworowych, dostarczania niskocząsteczkowego leku, obrazowania oraz terapii fototermalnej w mysim modelu nowotworu wątroby.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW PONIŻEJ:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.