Oferta pracy w projekcie OPUS 14

10.07.2020
Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer). Układy zostaną wytworzone na bazie tlenków m.in.: OsO2, RuO2, Fe3O4, IrO2 oraz biopolimerów, takich jak: chitozan, chityna, celuloza, polinorepinefryna. Otrzymane platformy poddane zostaną wnikliwej analizie fizykochemicznej, morfologiczno-mikrostrukturalnej oraz szczegółowym badaniom elektrochemicznym.

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta.

Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie z zakresu nauk fizycznych,
 • status doktoranta, 
 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • umiejętność fabrykacji nanomateriałów,
 • znajomość metod badawczych:
 1. elektronowa mikroskopia skaningowa i transmisyjna,
 2. dyfrakcja rentgenowska XRD,
 3. mikrospektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera,
 4. badania biosensoryczne,
 5. obliczenie jakościowych parametrów (bio)sensora,
 6. obliczenie termodynamicznych parametrów (bio)sensora.


Więcej szczegółów w poniższym pliku:

 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.