Oferta pracy w programie OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki

01.09.2017
Doktorant będzie zaangażowany w badania właściwości fizyko-chemicznych w tym magnetycznych, właściwości biologicznych oraz analizę mikrostruktury.

Celem projektu jest przygotowanie teranostycznej nanoplatformy, bazującej na samoorganizującym się nanokompozycie (MAg) zbudowanym z nanocząstek magnetytu (Fe3O4) oraz srebra (Ag), jego szczegółowa charakterystyka fizyko-chemiczna, zastosowanie w badaniach biologicznych oraz analiza mikrostruktury. Kompozyt wytworzony zostanie za pomocą jednoetapowej syntezy z zastosowaniem tzw. zielonej chemii. Nasz projekt skupia się głównie wokół badań dwóch podstawowych aspektów dotyczących samoorganizujących się wielofunkcyjnych nanokompozytów: ich potencjału biomedycznego oraz mikrostruktury tworzonych przez nie żeli.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.