Oferta pracy w programie FIRST TEAM dla doktorantów: 2 etaty

18.05.2017
Oferujemy realizację pracy doktorskiej w interdyscyplinarnej grupie badawczej, pracę na wysokiej klasy aparaturze zlokalizowanej w nowoczesnym centrum badawczym, wyjazdy do krajowych i zagranicznych grup partnerskich, możliwość prezentacji wyników badań naukowych na konferencjach oraz współudział w publikacjach naukowych.

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizyko-chemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach krystalicznych. Tlenki, siarczki i azotki metali wykazują unikatowe właściwości elektronowe, katalityczne i magnetyczne, które mogą znaleźć potencjalne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Badania w projekcie będą realizowane z użyciem ultra-wysokopróżniowych (UHV) metod badawczych, takich jak skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), dyfrakcja elektronów niskiej energii (LEED) czy spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (XPS), a także z wykorzystaniem metod chromatograficznych i magnetometrycznych. Dodatkowo projekt zakłada współpracę z grupami badawczymi z Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft w Berlinie (Niemcy), Università degli studi di Genova (Włochy) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.