OFERTA PRACY DLA DOKTORANTA W PROJEKCIE LIDER

27.03.2017
Oferta pracy w programie lider dla jednego doktoranta w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.