NANOTECH POLAND 2017

27.03.2017
Centrum NanoBioMedyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji NanoTech Poland 2017 Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 r. w Poznaniu
Konferencja ta jest wydarzeniem międzynarodowym, organizowanym najpierw od 2011 pod nazwą Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine, a od 2016 jako NanoTech Poland. Konferencja ta jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, przedsiębiorców, doktorantów, studentów, brokerów technologii, innowatorów, przedstawicieli regionów, którzy są zainteresowani najnowszymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju, jakie oferują nanonauka i nanotechnologia.
Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień nanotechnologii w obszarze energii, środowiska oraz biomedycyny, i zawierać się będzie w dwóch panelach tematycznych:
A. Zaawansowane nanomateriały
B. Nanobiomedycyna
 
Zaproszeni wykładowcy plenarni konferencji:
  • Prof. Vincent Cros, Unité Mixte de Physique CNRS/Thales
  • Prof. Andrea C. Ferrari, Cambridge Graphene Centre, Engineering Department, University of Cambridge
  • Prof. Lucia Pasquato, University of Trieste
  • Prof. Roland Wiesendanger, University of Hamburg
 
Agenda konferencji uwzględnia wykłady plenarne, wykłady sekcyjne w dwóch równoległych panelach tematycznych oraz sesje posterowe.
Organizatorzy konferencji zapraszają również bardzo gorąco młodych naukowców rozpoczynających swoją karierę naukową do wzięcia udziału w Forum Młodych Naukowców, gdzie będą mieli okazję do zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć naukowych w krótkiej prezentacji ustnej. Ponadto młodzi naukowcy będą mieli okazję wziąć udział w przygotowanych tematycznych warsztatach (Tutorials and Trainings for Young Researchers).
Terminarz konferencji:
Rejestracja „early bird”:do 31 March, 2017
Rejestracja regularnapo 31 March, 2017
Termin nadsyłania streszczeń prezentacji ustnych oraz posterowych:21 April, 2017
Decyzja o kwalifikacji na prezentację ustną:5 May, 2017
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji pod adresem: www.nanotechpoland.amu.edu.pl

 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.