Nowy projekt z programu PO WER NCBR

10.07.2017 10:25
Centrum NanoBioMedyczne wraz z partnerami:
Wydział Fizyki UAM, Wydział Chemii UAM, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN, prowadzić będzie nowy projekt w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatytułowany: "Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.