Nowe projekty z NCN dla CNBM

22.08.2017 09:20
Kadra naukowa z Centrum NanoBioMedycznego będzie realizowała kolejne projekty NCN w ramach projektu MINIATURA:

1. dr inż. Dorota Flak: Funkcjonalizacja grafenowych kropek kwantowych za pomocą ligandów specyficznie rozpoznających komórki nowotworowe

2. dr inż. Marta Woźniak-Budych: Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metali

3. dr Marcin Jarek: Wpływ ciśnienia na strukturę, własności fizyczne i przemiany fazowe w krysztale etoksysulfonianu guanidyniowego

4. dr Jacek Jenczyk: Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.