Nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku

18.12.2017 11:33
Uprzejmie informujemy, że dnia 11 grudnia 2017 roku, Dyrektor Centrum NanoBioMedycznego, Pan Profesor Stefan Jurga, otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jedną z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.