Medal Homini Vere Academico dla prof. Stefana Jurgi

29.11.2018 08:18
Prof. Stefan Jurga został odznaczony medalem Homini Vere Academico. Wyróżnienie odebrał w poniedziałek, 19 listopada, z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickego


- Z pewnością nikt nie ma wątpliwości, że Pan Profesor Stefan Jurga w pełni zasługuje na miano prawdziwego człowieka Uniwersytetu – mówił podczas uroczystości JM Rektor. - Jego myśli, słowa i czyny zawsze zwrócone były w kierunku naszej Uczelni, która wiele Mu zawdzięcza. Złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii poznańskiej Almae Matris. Niech medal, który Pan Profesor dziś otrzyma, będzie swego rodzaju podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra Uniwersytetu – życzył prof. Lesicki.

- Urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą – stwierdził prof. Jurga w swoim przemówieniu. – Spotkałem w moim życiu ludzi, którzy wnieśli swoją cząstkę w ten medal: cząstkę swojej pracy, życzliwości, przyjaźni, przeróżnych działań, żeby to wspólne dzieło, jakim jest Uniwersytet dobrze się rozwijało – mówił laureat.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu". (ak)

Więcej informacji dostępnych jest pod LINKIEM

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.