KOLEJNE PROJEKTY Z NCN BĘDĄ REALIZOWANE W CNBM

27.03.2017 09:26
OPUS 11 oraz SONATA 11

OPUS 11:

PROF. DR HAB. STEFAN JURGA NOWE, WIELOZADANIOWE NANOCZĄSTKI W SKOJARZONEJ GENO- I FOTOTERAPII, [1], 1 523 316 PLN

SONATA 11:

DR IGOR IATSUNSKYI, BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOFOTONICZNY ORAZ ELECTRONOWYCH NOWYCH NANOKOMPOZYTÓW POROWATY KRZEM - TLENEK CYNKU, [2], 583 000 PLN  

DR INŻ. KRZYSZTOF TADYSZAK, ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH DWU- I TRÓJ- WYMIAROWYCH STRUKTUR TLENKU GRAFENU, [3], 441 300 PLN

DR PAULINA KRYSTYNA SKUPIN-MRUGALSKA, LIPOSOMALNE SYSTEMY TYPU "THERANOSTIC" WYKORZYSTYWANE W OBRAZOWANIU MAGNETYCZNO-REZONANSOWYM I TERAPII FOTODYNAMICZNEJ, [4], 847 150 PLN, PROJEKT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W PARTNERSTWIE Z CENTRUM NANOBIOMEDYCZNYM UAM
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.