KOLEJNE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE W CENTRUM

24.05.2017 18:22
OPUS12, SONATA 12, PRELUDIUM 12

OPUS12

PROF. DR HAB. JAN WĄSICKI

Somoorganizujące się nanocząstki magnetyt/srebro: potencjał biomedyczny i analiza mikrostruktury  

813 710,00 zł

SONATA 12

DR KAROL ZAŁĘSKI

Właściwości transportowe grafenowych zaworów spinowych z kontaktami ze stopów Heuslera

785 600,00 zł

DR HANNA PIOTROWSKA-KEMPISTY

Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-214 (3'-hydroksy-3,4,5,4'tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii raka jajnika

990 889,00 zł

PRELUDIUM 12

MGR BEATA WERESZCZYŃSKA

Wpływ terapeutycznych komponentów na wydajność kontrastowania paramagnetycznego układu liposomalnego w obrazowaniu MRI

144 321,00 zł

MGR MYKOLA PAVLENKO

Nowe nanokompozyty oparte na nanostrukturach krzem/tlenek metalu (TiO2, ZnO) dla wydajnej produkcji wodoru poprzez fotoelektrochemiczne rozszczepienie wody

149 700,00 zł

MGR JAGODA LITOWCZENKO

Projektowanie i fabrykacja matryc o określonej topografii na bazie polimerów i nanostruktur węglowych do wzrostu i różnicowania neutralnych komórek macierzystych

149 988,00 zł
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.