Kolegium rektorsko-dziekańskie UAM w CNBM

14.06.2017 14:01
W dniu 14.06.2017 r. w Sali Wykładowej Centrum odbyło się kolegium rektorsko-dziekańskie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, któremu przewodniczył JM Rektor: prof. dr. hab. Andrzej Lesicki.


W zebraniu Udział wzięli:

  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Prorektor ds. studenckich
  • prof. dr hab. Beata Mikołajczyk - Prorektor ds. kształcenia
  • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
  • prof. dr hab. Marek Nawrocki - Prorektor ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • prof. dr hab. Tadeusz Wallas - Prorektor ds. kadry i finansów
  • Dziekani i Prodziekani poszczególnych Wydziałów Uniwersyteckich
  • mgr Agnieszka Palacz - Z-ca Kanclerza: Kwestor
  • mgr inż. Małgorzata Nowaczyk - Kierownik Biura Rektora

W formie prologu krótką prezentację CNBM przedstawił Dyrektor jednostki, prof. dr. hab. Stefan Jurga, po której wszyscy zgromadzeni udali się na zwiedzanie ośrodka i zapoznanie się z jego bogatym wyposażeniem aparaturowo-sprzętowym.

Następnie, JM Rektor, przeprowadził już właściwe kolegium rektorsko-dziekańskie Uczelni.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.