Habilitacja Pana Dra Mikołaja Lewandowskiego

10.06.2020 15:00
W dniu 09.06.2020 Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki Fizyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mikołajowi Lewandowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

Tytuł osiągnięcia naukowego (cyklu publikacji): "Wzrost i struktura cienkich warstw tlenków żelaza na wybranych podłożach monokrystalicznych"

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.