Grant z programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

28.09.2016 16:08
dr Bartłomiej Graczykowski z ICN2: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (Hiszpania)
został laureatem konkursu HOMING, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy w celu realizacji staży podoktorskich. Pan dr B. Graczykowski będzie realizował w Centrum NanoBioMedycznym projekt pt. Kryształy fononiczne do zastosowań w nano-urządzeniach kontrolujących przepływ ciepła i dźwięku

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.