DR MIKOŁAJ LEWANDOWSKI LAUREATEM KONKURSU FIRST TEAM

27.03.2017 09:54
Projekt pt. Wielofunkcyjne ultracienkie warstwy Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) i Fe(x)N(y) o unikatowych właściwościach elektronowych, katalitycznych i magnetycznych
otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 991 890,00 zł.Celem programu FIRST TEAM jest wspieranie młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie) w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.