Centrum będzie realizowało nowy grant

28.09.2016 13:05
Projekt pt.: "Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego"
Zgłoszony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez konsorcjum uczelni i instytutów PAN w ramach modułu  "Rozwój" 2.b Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, uzyskał finansowanie. Centrum NanoBioMedyczne będzie odpowiedzialne za  opracowanie nowych impregnatów oraz powłok, które poprzez zawarte w nich nanostruktury, w zależności od czynników zewnętrznych na jakie będą narażone omawiane obiekty, pozwolą na odpowiednią modyfikację ich powierzchni, w celu zmiany ich hydrofobowości, wzmocnieniu ich odporności mechanicznej, ograniczenie łatwopalności, ochronę przed zabrudzeniami, ochronę przed promieniowaniem UV, czy odporności algi-, bakterio-, czy fungicydowej. Tak opracowane powłoki i impregnaty, którymi zabezpieczone zostaną badane obiekty, poddane będą charakteryzacji, określającej właściwości powstałych powierzchni. W Centrum NanoBioMedycznym UAM, wykonane zostanie również obrazowanie obiektów drewnianych
z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego, w celu określenia struktury przestrzennej oraz stopnia zniszczenia tych eksponatów.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.