Publikacje

Tracking of wisent–bison–yak mitochondrial evolution

Journal of Applied Genetics, 2012, 53, 3, 317–322
J. Zeyland, Ł. Wolko, D. Lipiński, A. Woźniak, A. Nowak, M. Szalata, J. Bocianowski, R. Słomski

Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in somatic cloning

Annals of Animal Science, 2011, 11(1), 61-70
A. Woźniak, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, K. Nuc, B. Rynska, Z. Smorag, R. Słomski

Potential application of engineered spider silk proteins for targeted cancer therapy

Contemporary Oncology, 2011, 15, 1(110), 85-86
A. Florczak, V. Filas, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

CARD15/NOD2 polymorphisms differ among Polish Crohn's disease (CD) and differentiated thyroid cancer (DTC) patients

International Journal of Medicine and Medical Sciences, 2011, 1(1), 004-011
L. Jakubowska-Burek, M. Kaczmarek-Rys, J. Hoppe-Golebiewska, E. Kaczmarek, M. A. Kucharski, S. Hryhorowicz, R. Słomski, J. Sowinski, K. Linke, K. Ziemnicka, A. Dobrowolska-Zachwieja

Mikro- i nanosfery z inżynierowanego jedwabiu pajęczego – potencjalne nośniki leków

WCZT, książka abstraktów, 286, 2011
K. Jastrzębska, A. Florczak, A. Kicińska-Jakubowska, E. Bogacz, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars

Physical Review B, 2012, 86, 085426
, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mróz

Co-culture of breast cancer cells and fibroblast on a three dimensional silkworm silk scaffolds

Współczesna Onkologia, Vol. 16 Supp.1, 12012, 52, 2012
E. Dondajewska, K. Piekoś, K. Jastrzębska, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R genes in Polish Crohn’s disease (CD) patients - are they related to the localization of the disease and extra-intestinal symptoms? in: Crohn's disease

Ed. by: Sami Karoui. [Rijeka]: InTech, 2012, s. 39-58
L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Kaczmarek-Ryś, S. Hryhorowicz, M. A. Kucharski, R. Słomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja

Nanotechnologia w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2011, ISBN:978-83-60730-60-7, 199 – 208, 2012

Nanosized structures for medical application

Obszary wiedzy naukowej. Prawo i Społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskusji na XXI wiek, ISBN 978-83-934497-0-5, 2012, 167 – 181

Optimization of bioengineered spider silk sphere production and their physical characterization

Współczesna Onkologia, 2012, Vol. 16 Supp.1, 12012, 63
K. Jastrzębska, E. Felcyn, E. Główka, M. Nowacka, A. Kicińska-Jakubowska, E. Bogacz, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

The analysis of in vivo toxicity and immunogenicity of bioengineered spider silk

Współczesna Onkologia, 2012, Vol. 16 Supp.1, 12012, 67
K. Kucharczyk, E. Kwiatkowska-Borowczyk, K. Korski, E. Leporowska, A. Piotrowicz, P. Tywanek, A. Florczak, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 2012, 226 (11-12), 1271-1291
M. Makrocka-Rydzyk, K. Szcześniak, K. Szutkowski, M. Kozak, S. Jurga, H. Gao, K. Matyjaszewski

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA, 2012, 109, No. 51, 20871–20876, 2012
N. M. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, L. K. Arciszewska, D. J. Sherratt, A. N. Kapanidis

Genotype and allele frequencies of polymorphic UGT1A9 in the Polish population

European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2012, 38, 217-221
O. Zakreska-Banaszak, M. Skrzypczak-Zielińska, A. Mikstacki, B. Tamowicz, B. Malengowska, M. Szalata, R. Słomski

Toward Better Understanding Crystallization of Supercooled Liquids under Compression: Isochronal Crystallization Kinetics Approach

Crystal Growth & Design, 2013, 13(11), 4648–4654
K. Adrjanowicz, A. Grzybowski, K. Grzybowska, J. Pionteck, M. Paluch

Molecular dynamics of the Supercooled Pharmaceutical Agent Posaconazole Studied via Differential Scanning Calorimetry and Dielectric and Mechanical Spectroscopies

Molecular Pharmaceutics, 2013, 10(10), 3934–3945
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, P. Włodarczyk, K. Grzybowska, M. Tarnacka, D. Zakowiecki, G. Garbacz, M. Paluch, S. Jurga

Communication: Synperiplnar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism od Debye proces in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 2013, 139(11), 111103
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, M. Dulski, T. Włodarczyk, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, I. Kruk, M. K. Bernard, M. Paluch

Star Polymers with a Cationic Core Prepared by ATRP for Cellular Nucleic Acids Delivery

Biomacromolecules, 2013, 14(5), 1262–1267
H. Y. Cho, S. E. Averick, E. Paredes, K. Szcześniak, A. Averick, S. Jurga, S. R. Das, K. Matyjaszewski

Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy

Biochemica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, 2013, 1828(11), 2609-2619
A. R. Choudhury, A. Perdih, S. Zuperl, E. Sikorska, T. Solmajer, S. Jurga, I. Zhukov, M. Novic

Isolation of low-molecular albumins of 2S fraction from soybean (Glycine max (L.) Merrill)

Acta Biochimica Polonica, 2013, 60(1), 107-110
M. Galbas, F. Porzucek, A. Woźniak, R. Słomski, M. Selwet

Martensitic phase transition in Cu–14%Al–4%Ni shape memory alloys studied by Brillouin light scattering

Smart Materials and Structures, 2013, 22, 085027
, S. Mielcarek, T. Breczewski, M. L. No, J. San-Juan, B. Mróz

A New Way of Stabilization of Furosemide upon Cryogenic Grinding by Using Acylated Saccharides Matrices. The Role of Hydrogen Bonds in Decomposition Mechanism

Molecular Pharmaceutics, 2013, 10(5), 1824-35
E. Kaminska, K. Adrjanowicz, K. Kaminski, P. Wlodarczyk, L. Hawelek, K. Kolodziejczyk, M. Tarnacka, D. Zakowiecki, I. Kaczmarczyk-Sedlak, J. Pilch, M. Paluch

Comparative Study on the Molecular Dynamics of a Series of Polypropylene Glycols

Macromolecules, 2013, 46, 1973-1980
K. Kamiński, W. K. Kipnusu, K. Adrjanowicz, E. U. Mapesa, C. Iacob, M. Jasiurkowska-Delaporte, P. Włodarczyk, K. Grzybowska, M. Plauch, F. Kremer

Dynamics in ferro- and antiferroelectric phases of a liquid crystal with fluorinated molecules as studied by dielectric spectroscopy

Liquid Crystals, 2013, 40(8), 1082-1088
L. Kolek, M. Massalska-Arodź, M. Paluch, K. Adrjanowicz, T. Rozwadowski, D. Majda

Glassy dynamics and physical aging in fucose saccharides as studied by infrared- and broadband dielectric spectroscopy

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 20641-20650
W. Kossack, K. Adrjanowicz, M. Tarnacka, W. K. Kipnusu, M. Dulski, E. U. Mapesa, K. Kaminski, S. Pawlus, M. Paluch, F. Kremer

Molecular dynamics in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Polymer, 2013, 54(13), 3341–3349
M. Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Dobies, M. Jancelewicz, S. Jurga, H. Gao, H. Y. Cho, K. Matyjaszewski

Antiferromagnetic magnetostatic coupling in Co/Au/Co films with perpendicular anisotropy

Journal of Applied Physics, 2013, 114(9), 093911
M. Matczak, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Nowicki, H. Głowiński, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, J. Dubowik, F. Stobiecki

The impact of genetic factors on response to anaesthetics

Advances in Medical Sciences, 2013, 58(1), 9-14
A. Mikstacki, M. Skrzypczak-Zielinska, B. Tamowicz, O. Zakreska-Banaszak, M. Szalata, R. Słomski

Star Synthesis Using Macroinitiators via Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization

Macromolecules, 2013, 46(15), 5856–5860
S. Park, H. Y. Cho, K. Szcześniak, J. Burdynska, A. J. D. Magenau, S. Jurga, K. Matyjaszewski

Large anisotropic magnetoresistance in graphene-based junctions

Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2013, 7(11), 997-1000

Water status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead

Environmental and Experimental Botany, 2013, 87, 100-109
R. Rucińska-Sobkowiak, G. Nowaczyk, M. Krzeszowska, I. Ramęda, S. Jurga

Crystal structure of Medicago truncatula nodulin 13 (MtN13) in complex with trans-zeatin

Protein Data Bank, 2013, DOI:10.2210/pdb4jhg/pdb.
M. Ruszkowski, K. Tuśnio, A. Ciesielska, K. Brzeziński, M. Dauter, M. Jaskolski, M. M. Sikorski

High Resolution Melting Analysis of the TPMT Gene: a Study in the Polish population

Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2013, 17(2), 153-159
M. Skrzypczak-Zielińska, P. Borun, K. Milanowska, L. Jakubowska-Burek, O. Zakreska-Banaszak, A. Dobrowolska-Zachwieja, A. Plawski, U. Froster, M. Szalata, R. Słomski

Ch. I-4: Wprowadzenie konstrukcji genowych do komórek zwierząt, Ch. I-5: Wykrywanie i mapowanie genów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 2013
M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski, B. Gawrońska, H. Przyst

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl