Publikacje

Mikro- i nanosfery z inżynierowanego jedwabiu pajęczego – potencjalne nośniki leków

WCZT, książka abstraktów, 286, 2011
K. Jastrzębska, A. Florczak, A. Kicińska-Jakubowska, E. Bogacz, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars

Physical Review B, 2012, 86, 085426
B. Graczykowski, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mróz

Co-culture of breast cancer cells and fibroblast on a three dimensional silkworm silk scaffolds

Współczesna Onkologia, Vol. 16 Supp.1, 12012, 52, 2012
E. Dondajewska, K. Piekoś, K. Jastrzębska, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R genes in Polish Crohn’s disease (CD) patients - are they related to the localization of the disease and extra-intestinal symptoms? in: Crohn's disease

Ed. by: Sami Karoui. [Rijeka]: InTech, 2012, s. 39-58
L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Kaczmarek-Ryś, S. Hryhorowicz, M. A. Kucharski, R. Słomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja

Nanotechnologia w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2011, ISBN:978-83-60730-60-7, 199 – 208, 2012

Nanosized structures for medical application

Obszary wiedzy naukowej. Prawo i Społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskusji na XXI wiek, ISBN 978-83-934497-0-5, 2012, 167 – 181

Optimization of bioengineered spider silk sphere production and their physical characterization

Współczesna Onkologia, 2012, Vol. 16 Supp.1, 12012, 63
K. Jastrzębska, E. Felcyn, E. Główka, M. Nowacka, A. Kicińska-Jakubowska, E. Bogacz, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

The analysis of in vivo toxicity and immunogenicity of bioengineered spider silk

Współczesna Onkologia, 2012, Vol. 16 Supp.1, 12012, 67
K. Kucharczyk, E. Kwiatkowska-Borowczyk, K. Korski, E. Leporowska, A. Piotrowicz, P. Tywanek, A. Florczak, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 2012, 226 (11-12), 1271-1291
M. Makrocka-Rydzyk, K. Szcześniak, K. Szutkowski, M. Kozak, S. Jurga, H. Gao, K. Matyjaszewski

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA, 2012, 109, No. 51, 20871–20876, 2012
N. M. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, L. K. Arciszewska, D. J. Sherratt, A. N. Kapanidis

Genotype and allele frequencies of polymorphic UGT1A9 in the Polish population

European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2012, 38, 217-221
O. Zakreska-Banaszak, M. Skrzypczak-Zielińska, A. Mikstacki, B. Tamowicz, B. Malengowska, M. Szalata, R. Słomski

Toward Better Understanding Crystallization of Supercooled Liquids under Compression: Isochronal Crystallization Kinetics Approach

Crystal Growth & Design, 2013, 13(11), 4648–4654
K. Adrjanowicz, A. Grzybowski, K. Grzybowska, J. Pionteck, M. Paluch

Molecular dynamics of the Supercooled Pharmaceutical Agent Posaconazole Studied via Differential Scanning Calorimetry and Dielectric and Mechanical Spectroscopies

Molecular Pharmaceutics, 2013, 10(10), 3934–3945
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, P. Włodarczyk, K. Grzybowska, M. Tarnacka, D. Zakowiecki, G. Garbacz, M. Paluch, S. Jurga

Communication: Synperiplnar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism od Debye proces in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 2013, 139(11), 111103
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, M. Dulski, T. Włodarczyk, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, I. Kruk, M. K. Bernard, M. Paluch

Star Polymers with a Cationic Core Prepared by ATRP for Cellular Nucleic Acids Delivery

Biomacromolecules, 2013, 14(5), 1262–1267
H. Y. Cho, S. E. Averick, E. Paredes, K. Szcześniak, A. Averick, S. Jurga, S. R. Das, K. Matyjaszewski

Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy

Biochemica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, 2013, 1828(11), 2609-2619
A. R. Choudhury, A. Perdih, S. Zuperl, E. Sikorska, T. Solmajer, S. Jurga, I. Zhukov, M. Novic

Isolation of low-molecular albumins of 2S fraction from soybean (Glycine max (L.) Merrill)

Acta Biochimica Polonica, 2013, 60(1), 107-110
M. Galbas, F. Porzucek, A. Woźniak, R. Słomski, M. Selwet

Martensitic phase transition in Cu–14%Al–4%Ni shape memory alloys studied by Brillouin light scattering

Smart Materials and Structures, 2013, 22, 085027
B. Graczykowski, S. Mielcarek, T. Breczewski, M. L. No, J. San-Juan, B. Mróz

A New Way of Stabilization of Furosemide upon Cryogenic Grinding by Using Acylated Saccharides Matrices. The Role of Hydrogen Bonds in Decomposition Mechanism

Molecular Pharmaceutics, 2013, 10(5), 1824-35
E. Kaminska, K. Adrjanowicz, K. Kaminski, P. Wlodarczyk, L. Hawelek, K. Kolodziejczyk, M. Tarnacka, D. Zakowiecki, I. Kaczmarczyk-Sedlak, J. Pilch, M. Paluch

Comparative Study on the Molecular Dynamics of a Series of Polypropylene Glycols

Macromolecules, 2013, 46, 1973-1980
K. Kamiński, W. K. Kipnusu, K. Adrjanowicz, E. U. Mapesa, C. Iacob, M. Jasiurkowska-Delaporte, P. Włodarczyk, K. Grzybowska, M. Plauch, F. Kremer

Dynamics in ferro- and antiferroelectric phases of a liquid crystal with fluorinated molecules as studied by dielectric spectroscopy

Liquid Crystals, 2013, 40(8), 1082-1088
L. Kolek, M. Massalska-Arodź, M. Paluch, K. Adrjanowicz, T. Rozwadowski, D. Majda

Glassy dynamics and physical aging in fucose saccharides as studied by infrared- and broadband dielectric spectroscopy

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 20641-20650
W. Kossack, K. Adrjanowicz, M. Tarnacka, W. K. Kipnusu, M. Dulski, E. U. Mapesa, K. Kaminski, S. Pawlus, M. Paluch, F. Kremer

Molecular dynamics in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Polymer, 2013, 54(13), 3341–3349
M. Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Dobies, M. Jancelewicz, S. Jurga, H. Gao, H. Y. Cho, K. Matyjaszewski

Antiferromagnetic magnetostatic coupling in Co/Au/Co films with perpendicular anisotropy

Journal of Applied Physics, 2013, 114(9), 093911
M. Matczak, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Nowicki, H. Głowiński, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, J. Dubowik, F. Stobiecki

The impact of genetic factors on response to anaesthetics

Advances in Medical Sciences, 2013, 58(1), 9-14
A. Mikstacki, M. Skrzypczak-Zielinska, B. Tamowicz, O. Zakreska-Banaszak, M. Szalata, R. Słomski

Star Synthesis Using Macroinitiators via Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization

Macromolecules, 2013, 46(15), 5856–5860
S. Park, H. Y. Cho, K. Szcześniak, J. Burdynska, A. J. D. Magenau, S. Jurga, K. Matyjaszewski

Large anisotropic magnetoresistance in graphene-based junctions

Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2013, 7(11), 997-1000

Water status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead

Environmental and Experimental Botany, 2013, 87, 100-109
R. Rucińska-Sobkowiak, G. Nowaczyk, M. Krzeszowska, I. Ramęda, S. Jurga

Crystal structure of Medicago truncatula nodulin 13 (MtN13) in complex with trans-zeatin

Protein Data Bank, 2013, DOI:10.2210/pdb4jhg/pdb.
M. Ruszkowski, K. Tuśnio, A. Ciesielska, K. Brzeziński, M. Dauter, M. Jaskolski, M. M. Sikorski

High Resolution Melting Analysis of the TPMT Gene: a Study in the Polish population

Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2013, 17(2), 153-159
M. Skrzypczak-Zielińska, P. Borun, K. Milanowska, L. Jakubowska-Burek, O. Zakreska-Banaszak, A. Dobrowolska-Zachwieja, A. Plawski, U. Froster, M. Szalata, R. Słomski

Ch. I-4: Wprowadzenie konstrukcji genowych do komórek zwierząt, Ch. I-5: Wykrywanie i mapowanie genów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 2013
M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski, B. Gawrońska, H. Przyst

Molecular dynamics of itraconazole at ambient and high pressure

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 20742-20752
M. Tarnacka, K. Adrjanowicz, E. Kaminska, K. Kaminski, K. Grzybowska, K. Kolodziejczyk, P. Wlodarczyk, L. Hawelek, G. Garbacz, A. Kocot, M. Paluch

Mutarotation in biologically important pure L-fucose and its enantiomer

Journal of Physics: Condensed Matter, 2013, 25(37), 375101
P. Wlodarczyk, A. Cecotka, K. Adrjanowicz, K. Kaminski, M. Paluch

Interactions of a cationic surfactant – (benzyloxymethyl) dodecyldimethylammonium chloride with model biomembrane systems

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 108, 212–218.
A. Wypych, K. Szpotkowski, S. Jurga, L. Domka, M. Kozak

Symmetry-Induced Structuring of Ultrathin FeO and Fe3O4 Films on Pt(111) and Ru(0001)

Nanomaterials, 2018, 8(9), 719
N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski

Genotype and allele frequencies of polymorphic UGT1A9 in the Polish population

European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2013, 38(3), 217-221
O. Zakreska-Banaszak, M. Skrzypczak-Zielinska, A. Mikstacki, B. Tamowicz, B. Malengowska, M. Szalata, R. Słomski

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720986/

Journal of Applied Genetics, 2013, 54(3), 293-303
J. Zeyland, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, A. Woźniak, D. Lipiński

Ce-Doped YAG Nanophosphor and Red Emitting CuInS2/ZnS Core/Shell Quantum Dots for Warm White Light-Emitting Diode with High Color Rendering Index

ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6(1), 252–258
A. Aboulaich, M. Michalska, R. Schneider, A. Potdevin, J. Deschamps, R. Deloncle, R. Mahiou

Effect of High Pressure on Crystallization Kinetics of van der Waals Liquid: An Experimental and Theoretical Study

Crystal Growth & Design, 2014, 14(5), 2097–2104
K. Adrjanowicz, A. Grzybowski, K. Grzybowska, J. Pionteck, M. Paluch

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl